Makalelerimiz

NOMOFOBİ NEDİR?

NOMOFOBİ NEDİR?

Günümüz dönemini, ‘teknoloji çağı ‘ olarak adlandırırız. Bu durumun bize avantajı olduğu kadar dezavantajı da bulunmaktadır. İlerleyen teknoloji bizlere sınırsız imkân sunmaktadır. Ancak bu imkânlar alternatif durumlar çıkarsa da bizlerin farkında olmadan teknolojik aletlere bağımlılığı artar. Tam da bu noktada sorunlar baş göstermektedir. Son dönemlerde teknolojiyle gelen kimi ruhsal rahatsızlıklarından bir olan, ‘nomofobi’ dir. NomofobiHakkında daha fazlasını oku NOMOFOBİ NEDİR?[…]

Mobbing

Mobbing

Mobbing’in Psikolojide ki tanımı nedir? Mobbing; Mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit vb. şekillerde tecelli eden duygusal bir saldırıdır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlayıp; işverenin ima ve alay ile karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeyi de içeren saldırgan bir ortam yaratarak onu iştenHakkında daha fazlasını oku Mobbing[…]

KİŞİLERİN İÇEDÖNÜK VE DIŞADÖNÜK OLMA NEDENLERİ NEDİR?

KİŞİLERİN İÇEDÖNÜK VE DIŞADÖNÜK OLMA NEDENLERİ NEDİR?

Carl Jung 1920’li yıllarda ‘Psikolojik Tipler’ adlı kitabında kişilik özelliklerini ele almıştır. Bunlar Extraversion(Dışadönük), İntroversion(İçedönük) kişilik özellikleri olarak belirlenmiştir.  Kişilerde ki, kişilik özelliğinin ya içedönük kişilik özelliği yada dışadönük kişilik özelliği olarak düşünülmüştür. Dışadönük kişilik özelliği, dış dünyaya açık, bilgi ve iletişime açık olan kimseler olduğudur. İçedönük kişilik özelliği, uyaranlara ve dış dünyaya daha azHakkında daha fazlasını oku KİŞİLERİN İÇEDÖNÜK VE DIŞADÖNÜK OLMA NEDENLERİ NEDİR?[…]

HAYATININ KONTROLÜNÜ ELİNE AL

HAYATININ KONTROLÜNÜ ELİNE AL

Öyle davran ki, senin iraden kendini bir kanun koyucu gibi hissetsin. Öyle davran ki, bu davranış yanında insanlığı bir araç değil bir amaç olarak göresin. Öyle davran ki, senin iradenin bir kanun gibi genel geçerliliği olsun. L. TOLSTOY Kendimize hayata dair hep notlar bırakalım. Kendimizi neden ve niçin sorularından sıyrılarak ilerletmenin yollarını keşfetmek için fırsatlarHakkında daha fazlasını oku HAYATININ KONTROLÜNÜ ELİNE AL[…]

CİNSELLİK TABULARIMIZ MI? ÖNYARGILARIMIZ MI?

CİNSELLİK TABULARIMIZ MI? ÖNYARGILARIMIZ MI?

Cinsellik, toplumda bilinen haliyle ayıp, yasak, günah ve suçtur. Diğer bir deyişle Freud’a göre,  bizim ‘ıd’ imiz yani ilkel yönümüzdür.  Cinsellik aslında insan tarihiyle birlikte başlayan ve kendimiz de mabet olarak düşüncelerimizi kısırlaştıran dönemdir. Tarihi oldukça eskiye dayanmaktır ancak gündeme gelmesi ve eğitim verilmesi 20.yy da başlanılmıştır. Hâlbuki cinsel eğitim bireysel ve toplumsal olarak oldukçaHakkında daha fazlasını oku CİNSELLİK TABULARIMIZ MI? ÖNYARGILARIMIZ MI?[…]

DUYGULARIN FİZYOLOJİSİ

DUYGULARIN FİZYOLOJİSİ

Bizler kendimizi ifade ederken duygularımızdan yararlanırız. Düşünceden farklı olarak kendine ait bir nörokimyasal bir alana sahiptir. Temel duygusal cevaplardan sorumlu olan alan limbik sistemdir. Limbik sistem pek çok psikolojik işleve hizmet ederken fiziksel sağlığı, bağışıklık sistemini ve tüm vücudu etkiler.  Limbik sistemin içinde yer alan amigdala ile sinyaller göndererek hızlı yanıtlar üretmeye başlar. Daha yavaşHakkında daha fazlasını oku DUYGULARIN FİZYOLOJİSİ[…]

ÇOCUKTA KEKEMELİK

ÇOCUKTA KEKEMELİK

Çocuğun konuşmasının zamanlamasında ve akıcılığında bozulma söz konusudur, seslerin ve hecelerin sık uzatılması ve tekrar edilmesi olabilir. Hece ve kelimeleri söylerken duraklama olabilir. Bazen söyleyemediği kelimeyi konuşmamak için kişi başka kelimeler kullanmaya çalışabilir. Kelime yinelemeleri olabileceği gibi hece yinelemeleri de olabilir.Genelde 2-4 yaşları arasında olan kekemelik normal olarak karşılanır. Kekemeliğin %90 geçici olmakla beraber %10Hakkında daha fazlasını oku ÇOCUKTA KEKEMELİK[…]

ÇOCUKLARIMIZDA Kİ DUYGUSAL TEPKİLERDE EN ÇOK GÖRÜLENLER: KORKU, İNATÇILIK VE SALDIRGANLIK

ÇOCUKLARIMIZDA Kİ DUYGUSAL TEPKİLERDE EN ÇOK GÖRÜLENLER: KORKU, İNATÇILIK VE SALDIRGANLIK

Sahip olduğumuz birçok duygularımız vardır. Duygularımızın kontrolünde bazen başarılı olur ama bazen de başarısız olabiliriz. Bu bahsedilen durum çocuklarımız içinde geçerlidir. Çocuklarımız bomboş resim kâğıdı gibidir, yaptığınız her fırça darbesi resmin şekillenmesine sebep olur. Hepimizin en güzel resmi yapması dileğiyle…Korku: Korkuların büyük bölümü öğrenme sonucu ortaya çıkar Öğrenme, yaşantı ve yanlış yönlendirmelerle bağlantılıdır.  Korkunu oluşumuHakkında daha fazlasını oku ÇOCUKLARIMIZDA Kİ DUYGUSAL TEPKİLERDE EN ÇOK GÖRÜLENLER: KORKU, İNATÇILIK VE SALDIRGANLIK[…]

BEDEN İMAJI, ALGISI VE İMGESİ

BEDEN İMAJI, ALGISI VE İMGESİ

Kişinin kendi bedeni hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve algılarını ifade eden bir kavramdır. Beden imajı, bebeklikte başlayıp şekillenen, vücut uyaranlarının algılanması, bilişsel işlevler, çevreden ve ebeveynlerden alınan mesajlarla somutlaşan sosyo-psikolojik bir süreçtir.  Beden imajı, bireyin ruh sağlığını etkileyen ve ondan etkilenen bir kavramdır..  Beden imgesi, benlik saygısı ile yakından ilişkilidir; benlik saygısı düşük olanlar daha olumsuzHakkında daha fazlasını oku BEDEN İMAJI, ALGISI VE İMGESİ[…]

AŞK ROMANTİZMİN KRALLIĞIDIR

AŞK ROMANTİZMİN KRALLIĞIDIR

Aşk, bir başka varlığa karşı duyulan derin sevgi (TDK,Felsefe Terimler Sözlüğü,1975). Sevgi kuramının kurucusu Psikanalist Erich Fromm, sevgiyi, insanlığın sorunlarına bir yanıt olarak, kişideki aktif ve yaratıcı gücün kaynağı bir enerji olarak ve bu söz konusu yaratıcılıkla sevmeyi de bir sanat olarak tanımlar(Erich Fromm, Sevme Sanatı). Bir sanat olması bakımından da uygulamada olgunluk gerektirir. BakılanHakkında daha fazlasını oku AŞK ROMANTİZMİN KRALLIĞIDIR[…]