BEDEN İMAJI, ALGISI VE İMGESİ

Kişinin kendi bedeni hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve algılarını ifade eden bir kavramdır. Beden imajı, bebeklikte başlayıp şekillenen, vücut uyaranlarının algılanması, bilişsel işlevler, çevreden ve ebeveynlerden alınan mesajlarla somutlaşan sosyo-psikolojik bir süreçtir.  Beden imajı, bireyin ruh sağlığını etkileyen ve ondan etkilenen bir kavramdır..  Beden imgesi, benlik saygısı ile yakından ilişkilidir; benlik saygısı düşük olanlar daha olumsuz beden imgesine sahiptirler. Kişilerde benlik saygısı, kendini değerlendirmesi ve o değerlendirme ile ulaştığı bir sonuçtur. 
Beden imgesi açısından kadınlar ve erkekler karşılaştırıldığında genel olarak kadınların daha olumsuz bir beden imgesine sahip oldukları görülmektedir. Bu durumun toplumda belirlenen, ‘ideal vücut ölçüleri, çekicilik ve güzellik’ kavramları ile ilişkili olmasıdır.  Sosyal medyanın televizyon, dergi ve gazete gibi kanallar yoluyla işlenen bir ‘beden’ algısının yansıtılarak bilinçaltına işlenme halidir. Özellikle adolesans(ergenlik) döneminde başlayıp devam eden bir süreçtir.  Yansıtılan bu çarpık algı, kişilerin vücutlarıyla ilgili kaygılarını ortaya çıkarmakta ve belirlenen o ‘beden’ algısına ulaşmaya çalışmak için başlatılan sağlıksız süreç olmasıdır. 
Bu durum özellikle ergenlik döneminde önemli bir yeri vardır. Bu dönem de daha az özgüven, anksiyete(kaygı) ve olumsuz değerlendirmeler yapmaktadırlar. 
Beden imgenizi neler şekillendirir? 
• Beden imgenizin tamamını kendimiz şekillendirmeyiz. 
•Bedenimiz hakkında her zaman ailemizden ve arkadaşlarımızdan olumlu ve olumsuz mesajlar alırız.
• Çevremizdeki, kültürümüzdeki insanlar etkili olmaktadırlar. 
• Örneğin, ailemiz fiziksel aktivitelere önem verdiğini bizimle paylaştıysa egzersize ve güçlü olmaya karşı ilgimiz gelişir.
 • Diğer yandan,  ailemiz sürekli görünüşümüzü eleştirmişse olumsuz beden imgesi geliştirebiliriz.
Beden imgemi geliştirmek için ne yapabilirim? 
• Unutmayın ki sağlık ve güzellik iki farklı şeydir.
• Genlerinizin size verdiği değerleri kabul ediniz – genetik olarak ailenizden gelen ve sizi siz yapan birçok niteliğiniz var, bu yapı ve niteliklerinizi de ailenizi sevdiğiniz gibi sevip kabul etmelisiniz. 
• Pozitif özelliklerinizin bir listesini yapın.
 • Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve sizi beğenen, destekleyen insanlarla olmayı tercih edin. 
• Vücudunuza karşı saygı ve şefkatle bakın.

Genel içinde yayınlandı