COVİD-19 KORKMA, PANİK YAPMA ÖNLEM AL!

Bilindiği üzere son günlerde tüm dünyanın ve ülkemizin de etkilendiği bir virüs ile karşı karşıyayız. Bu durum bizleri de tüm insanlar gibi panik ve endişeye itmektedir. Yaşadığımız bu zorlu günler de yaşayan her insan ve her toplum olarak bizlerde psikolojik olarak olumsuz etkilenmekteyiz. Bir süredir yaşadığımız; kaygı, korku ve bazı belirsizliklerle baş etme konusunda son derece endişeliyiz. Bu duygular bizim için baş etmesi oldukça güç gözükse de kontrol altına alınabilmesi için mücadele etmemiz gerekecektir. Özellikle önlem
amaçlı davranışlar bizim bu süreç için kontrol edebildiğimiz davranışlardır.

Covid-19’dan ruhsal sağlığımızı korumanın yolları nelerdir?

a) Güvenilir kaynaklardan bilgi almaya gayret edin. Özellikle insanların kaygı ve
belirsizlik duygularından kaynaklı olarak panik halinde eksik veya yanlış bilgi
yaymam olasılığı oldukça yüksek. Doğru ve güvenilir kaynaklarla iletişim
halinde olmak kaygınızı kontrol altına almanızı sağlayacaktır.

b) Bazı yayın kolları kaygıyı şiddetlendirmesi, korkuyu arttırması ve bazı sosyal
medya yayınlarının yanlış bilgi vermesinden uzak durun. Bunlar yerine ulusal
sağlık hizmetleri daha sağlıklı bir bilgi alışverişi olacaktır.

c) Medya yayınlarına gereğinden fazla maruz kalmaktan kaçınmaya özen
gösterin.

d) Sağlıklı dengeli yemekler yemek, ev içi egzersizle, uyku düzenine dikkat etmek
ve alkol ve uyuşturucu kullanımından kaçınmaya gayret edin.

e) Olumsuz senaryolara odaklanmak yerine olumlu düşünmeyi sürdürün ve umut
duygunuzu korumaya gayret edin.

Çocuklarımız için neler yapmalıyız?

f) Çocuklarınızın bu dönemde kaygı durumu artabilir. Bu durumla ilgili neler
yapılması gerektiğini anlatabilir ve birlikte uygulamak için
cesaretlendirebilirsiniz.

g) Kendilerini üzgün ve sıkıntılı hissettiğinde bu durumun yanlış olmadığını
söyleyebilirsiniz.

h) Bu süreçte basın ve yayın organlarını izlemelerini ve takibinde fazla maruz
kalmamasına gayret edip, sınırlandırabilirsiniz.

i) Ev içi aktivite planları belirleyip, sırasıyla uygulama kısmında yardımcı
olabilirsiniz.

Yaşadığınız bu süreçleri kontrol etmekte güçlük çekiyorsanız bir uzman desteğine
başvurabilirsiniz.