GEREKSİNME AİLE İÇİ İLETİŞİMİ NEDİR?

Günümüzde aile-içi iletişim çok önemli olduğu halde problem alanının en çok olduğu konudur. Birçok sorunun temelinde aile içi iletişimdeki olumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Yaygın olarak görülen iletişim biçimi “gereksinme iletişimi” denilen durumdur. Bu iletişimi belirleyen etmenler günlük gelişen gereksinimlerdir.
İletişim durumlarında genellikle; çocukların okuldaki durumları, günlük kısa notlar, alış veriş planları, ödeme planları, kısa konuşmalar, standart hal hatır sormalar, günlük olaylardır. Ailelerin birlikte oldukları zamanın çoğunu TV izlemek, TV program yorumları, gündemdeki konuların kısa kısa bir değerlendirilmesi yapılır. Hatta artık çoğu ailelerde ev programları TV dizi saatlerine göre şekillenir. Bunlar ev içi iletişimin mesajları olmaktadır.Yapılan davranışların farkındalık düzeyinin azalması da problemi güçlendiren bir şekil almasına sebebiyet verir.
Yaşanılan bu konuyu detaylı olarak bakıldığında, düş kırıklıkları, geleceğe ilişkin duygular, insanlar arasındaki olumlu ya da olumsuz iletiler günlük iletişim içinde kendine yer bulmamakta ve bu nedenle duygular, düşünceler sessizce geçiştirilmektedir. Bu durum sonucu olarak ise, kişiler olumsuz tutum sergileyip negatif düşünce ile ilerlemektedirler. Aile-içi iletişimin düşük yoğunluğu ve azlığı giderek insan arası ilişkileri de zayıflatmaktadır.Kurulmayan iletişim, ev içerisinde yaşanılan bireyselleşmeyi beslemektedir. Aile içinde yabancılaşma görülmekte, etkin iletişim aile dışındaki gruplar arasına kaymaktadır. Baba iş yerindeki arkadaş gruplarıyla, anne kadınlar arasında ki gruplarla, çocuklarda arkadaş gruplarıyla etkin iletişim kurmayı yeğlemekte, duygu ve düşüncelerin paylaşımı ev dışına taşınmaktadır. Ev içerisinde ki bireyler kendi arkadaş grupları ve belki de sağlıksız iletişim modellerinin temelini atarak başlamaktadır.
Ev içinde zayıflayan iletişim, buna karşın ev dışında gelişen ve bireysel çıkar ön planda olan iletişim sonucu, aile üyeleri arasında farkında olmadan bir yabancılaşmayı getirmektedir. Bunun sonucu değişen insan davranışları doyumsuzluk, kıyaslama aile içinde gruplaşmalara yol açmaktadır. Farkedilemeyen ve günlük hayata bağlı devam ederek ilerleyen bu durumlar da isteklerle birleşen aile bireylerine dönebilir.
Anne-oğul, baba-kız ya da çocuklar arası gruplaşma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Bu durum iletişimi tamamıyla bozmakta sosyal roller sertleşmektedir. Aile içi demokratik iletişimin yitirilmesi ailede krizi artırmakta, bunun sonucu aile üyeleri kendilerini mutlu kılacak sanal mutluluklar peşinde koşmaktadırlar.
Son dönemler de sıklıkla karşılaşılan durum haline gelen; toplumuzda çabuk öfkelenme,
sorgulamadan, somutlaştırmadan suçlamalar, şiddet ve hızlı aile çözülmelerini sayabiliriz.

ADIM ATIN:
1) Ev içinde eşitlikçi, sosyal rolleri arkadaşça yumuşatan ve aile disiplini kimseyi
yaralamadan kurup yürütmek, anlayışlı, şefkatli ve ilkeli bir aile yapısı
oluşturulmak.
2) Eşler arasında anlayış ve davranış bütünlüğü, iletişim güçlendirerek çocukların
sosyal rollerini benimsemelerine yardımcı olmak.
3) Aile içi empatiyi geliştirmek.
4) İletişimde aktif dinleme gerçekleştirin.
5) Kendinizi konu ile ilgili ifade etmeyi deneyin. Unutmayın siz söylemezseniz,
kimse sizin düşüncenizi bilemez.

Uzm. Klinik Psikolog Ayşe Dönerce

Genel içinde yayınlandı