Bipolar Bozukluk

Yineleyen depresyon ve mani epizodlarının görüldüğü ve arada sağlıklı dönemlerin mevcut olduğu bir duygudurum bozukluğudur.İki tipi vardır. Tip 1:depresyon+mani Tip 2:depresyon+hipomani Unipolar bozukluk:Yineleyici depresyon epizodlarının olduğu mani ya da hipomaninin gözlenmediği duygudurum bozukluğudur. Siklotimik bozukluk:En az 2 yıl süren,belirtisiz dönemin 2 ayı geçmediği,majör depresyon ya da mani şiddetinde olmayan duygudurum dalgalanmalarının gözlendiği bir bozukluktur.