BIREYSEL PSIKOTERAPI

Psikoterapi, kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının bütünüyle ele alındığı bir süreçtir. Hayatımızın belli dönemlerin de baş edemediğimizi düşündüğümüz bazı olaylar yaşarız. Bu dönemlerde içinden çıkılamayan ve halledilmesi güç görülen olaylar dizini olarak görülür. Bireyler kimi zaman hayatlarında ki yaşadıkları olumsuz olguları halledemediklerinde ve bu süreci kendi çabalarıyla iyileştirmediklerini düşündükleri zaman başvururlar. Kişiler, terapi sürecince kendilerini tanımaları, yüzleşmeleri ve problem çözme davranışı geliştirmeleri amaçlanır. Kişinin başvurma nedenine bağlı olarak terapi modeli belirlenerek ilerlenir. Temel amacı olan psikoterapi yönlendirme değil kişinin kendinin farketmesiyle problem çözme davranışı kazandırmaktır. Kişilerin kendilerini ifade edemedikleri ve görüşmeye katkı sağlamak amaçlı yapılan testler vardır. Yapılan projektif ve objektif testler de terapi süresine katkı sağlayıp homojen bir yaklaşım sağlamasına sebebiyet vermektedir. Yanlış bilinen ve dikkat edilmesi gereken diğer nokta, terapi süresince sohbet gibi ilerlemediği, aksine kişiye ve gelme nedenine bağlı olarak bir terapi modeli ile ilerlenilmektedir.