ÇOCUK – ERGEN PSİKOTERAPİSİ

Kişiliğin temel taşları olan çocukluk ve ergenlik dönemleri oldukça önemlidir. Yaşanılan olaylar ve gelişimsel süreçlerin sağlıkla atlatılması kişilik gelişiminde oldukça önemli bir rol oynakmaktadır. Anne ve babaların hem yaş dönemi özelliklerini bilerek yaklaşmalı hemde kişisel çatışmaları çocuklarına yansıtmamaları gerekiyor. Bu bağlamda yaşanılan kimi problemler için halledilemediğini düşünüldüğünde yaşanılan durumları çözümleyebilmek için adım atmasıdır. Genel olarak çocukla yürütülen terapi süreci, bakım veren kişi(anne-baba) ile birlikte, çocuğun genel gelişim özellikleri ve gelme nedeninin bilgileri alınır. Ailenin gözlemi sonucunda gözlemlenen problem alanı ile ilgili konuşulur. Yaşanılan korkular, kaygılar, öfkelenmeler, inatlaşmalar,ağlama nöbetleri ve uyum sorunlarında ki alanları anlama amaçlanır. Ergenlerde, aile ile birlikte görüşmeye alınıp, sonrasında bireysel olarak devam edilir. Durumlar değişkenlik gösterebileceği için; bazıları çocuklar aileleri ile birlikte, bazıları sadece aile ve bazıları ise tüm aile ile birlikte görüşmeye alınabilir. Çocuğun yaş dönemine yönelik oyun terapileriyle desteklenerek ilerlenilemekte ve gelme nedeni bağlı olarak testler uygulanmaktadır. Oyun Terapisi Çocuklarda oyun, duygusal, sosyal ve bilişsel süreçlerini anlama da yardım olan bir süreçtir. Çocuk için oyun, kendisi dışında ki dış dünyayı anlama ve yorumlama, hayatı keşfetme ve kendini ifade edebilme alanı bulmaktadır. Kendisini ifade etmek için kullandığı en etkili dildir. Çocukların en sevdikleri alan ve merak duygusunu bu alanda geliştirmektedir. Çocuklar kendilerini bir yetişkin kadar iyi ifade edemezler. Buna bağlı olarak onların iletişim olarak kullandıkları dil oyun olduğundan, bu alanda onlara ulaşmak daha kolay olacaktır. Kelimeler yerine oyuncak ve oyun yerini alacaktır. Oyun terapisinde çocuk, kendini ifade edebilmeyi, problem alanları görebilmeyi ve duygusal olarak çocuğun kendini daha iyi hissetmesini sağlamaktır. Buna ek olarak, çocuğun normal gelişimini etkileyen duygusal, davranışsal ve psikolojik problemleri ortadan kaldırabilmeyi ve problemin büyümesini önlemektir. Oyun terapisinin türleri, non-direktif (yönlendirilmemiş), kognitif (bilişsel davranışçı) ve Filial Terapidir. (anne-baba da dâhil olur) Seanslar yaklaşık 50 dakika sürmektedir. Ancak Filial Terapi 30 dk, 15–20 seans sürmektedir.