Çocuk ve Ergenlerde Şizofreni

Şizofreniform bozukluk:Bir epizod en az 1 ay ama 6 aydan kısa sürer.İşlevsellik görece daha iyidir.
Şizoafektif bozukluk:Psikoz+duygudurum bozukluğu bir arada.
Erotomanik,grandiyöz,kıskançlık,persekütüar,somatik tip delüzyonlar vardır.
Tedavide; sosyal destek,bireysel,aile ve grup terapileri, medikasyon, akut vakalarda hastane yatışı, taşkınlık ya da katatonide EKT uygulanır.
Bleuler’in 4A’sı:
Autizm: Otizm, içe kapanma
Association:Çağrışımlarda bozulma
Affekt:Duygulanımda bozulma
Ambivalans:Karşıt duyguların birlikte yaşanması
Schnederian ABCD;
Auditory Halucination
Broadcasting of thought
Controlled thought
Delusional perception