Çocuk ve Ergenlerde Şizofreni

Şizofreniform bozukluk:Bir epizod en az 1 ay ama 6 aydan kısa sürer.İşlevsellik görece daha iyidir. Şizoafektif bozukluk:Psikoz+duygudurum bozukluğu bir arada. Erotomanik,grandiyöz,kıskançlık,persekütüar,somatik tip delüzyonlar vardır. Tedavide; sosyal destek,bireysel,aile ve grup terapileri, medikasyon, akut vakalarda hastane yatışı, taşkınlık ya da katatonide EKT uygulanır. Bleuler’in 4A’sı: Autizm: Otizm, içe kapanma Association:Çağrışımlarda bozulma Affekt:Duygulanımda bozulma Ambivalans:Karşıt duyguların birlikte yaşanması Schnederian ABCD; Auditory Halucination Broadcasting of thought Controlled thought Delusional perception