Erişkinlik Dönemi Psikozları

Psikoz, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumunu tanımlamakta kullanılan bir psikiyatri terimidir.
Belirtileri;
1.Düşünce bozuklukları:Düşünceler bir mantığa oturtulamaz,bağlantısız ve kopuktur.
2.Duygudurumda dalgalanmalar
3.Hezeyan:Gerçekdısı düşünce ve inançlara sahip olma.Somut bir kanıt olmamasına rağmen kişi yanlış inanca saplanıp kalmıştır.İkna ile düşünce ya da inancını değiştirmek mümkün değildir.
4.Halüsinasyon:Objesiz algı.
5.Davranış bozuklukları
6.Pozitif ve Negatif belirtiler:İşlevde normalin üstünde aşırılık,fazlalık ve sapma oldugunda pozitif, işlevlerde azalma eksiklik durumunda negatif.
Psikoz sebepleri;
1.organik nörolojik rahatsızlıklar,
2.bipolar,depresyon,sch ye bağlı psikiyatrik rahatsızlıklar,
3.madde ilaç kullanımı, yoksunluğu ya da entox durumları
4.psikososyal stres
Şizofreni:Görülme oranı %1 civarında.k=e.18-35 yas arası genelde başlar.Hezeyan,halusinasyon(en sık işitsel tipte),düşünce ve davranış bozuklukları,duygularda küntlük,motivasyon kaybı,sosyal geri çekilme belirtiler arasındadır.
Kısa Reaktif Psikoz:Psikososyal stresi takiben ortaya çıkar.max 2 hafta içinde belirtiler kaybolur.
Şizofreni türleri
1.Paranoid
2.Katatonik
3.Hebefrenik
Katatoni:Kişinin belli bir durumda uzun süre kıpırdamadan kalması demektir.
Streotipi:Yineleyici kalıplaşmış devinimlere verilen isimdir.
Manyerizm:Garip yüz ve göz devinimleri.
Ekolali ve ekopraksi:Ses ve hareket yankılaması.