Erişkinlik Dönemi Psikozları

Psikoz, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumunu tanımlamakta kullanılan bir psikiyatri terimidir. Belirtileri; 1.Düşünce bozuklukları:Düşünceler bir mantığa oturtulamaz,bağlantısız ve kopuktur. 2.Duygudurumda dalgalanmalar 3.Hezeyan:Gerçekdısı düşünce ve inançlara sahip olma.Somut bir kanıt olmamasına rağmen kişi yanlış inanca saplanıp kalmıştır.İkna ile düşünce ya da inancını değiştirmek mümkün değildir. 4.Halüsinasyon:Objesiz algı. 5.Davranış bozuklukları 6.Pozitif ve Negatif belirtiler:İşlevde normalin üstünde aşırılık,fazlalık ve sapma oldugunda pozitif, işlevlerde azalma eksiklik durumunda negatif. Psikoz sebepleri; 1.organik nörolojik rahatsızlıklar, 2.bipolar,depresyon,sch ye bağlı psikiyatrik rahatsızlıklar, 3.madde ilaç kullanımı, yoksunluğu ya da entox durumları 4.psikososyal stres Şizofreni:Görülme oranı %1 civarında.k=e.18-35 yas arası genelde başlar.Hezeyan,halusinasyon(en sık işitsel tipte),düşünce ve davranış bozuklukları,duygularda küntlük,motivasyon kaybı,sosyal geri çekilme belirtiler arasındadır. Kısa Reaktif Psikoz:Psikososyal stresi takiben ortaya çıkar.max 2 hafta içinde belirtiler kaybolur. Şizofreni türleri 1.Paranoid 2.Katatonik 3.Hebefrenik Katatoni:Kişinin belli bir durumda uzun süre kıpırdamadan kalması demektir. Streotipi:Yineleyici kalıplaşmış devinimlere verilen isimdir. Manyerizm:Garip yüz ve göz devinimleri. Ekolali ve ekopraksi:Ses ve hareket yankılaması.