Grup Terapisi

Grup terapisi, psikoterapist tarafından yönetilen 3 ila 20 kişilik gruplardan oluşan ortak bir olgu çerçevesinde oluşturulan hasta veya danışanlara uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu oluşumun temel amacı, bu problemi kişinin sadece kendisinin yaşamadığı ve bu durum sadece kendisine ait
olmadığını görmesini sağlamak. Bu şekilde kişinin kendi grubunda ki kişilerden etkilenerek ve yapılan davranışları rol alarak tedavi sürecine katkı sağlayacağı terapi modelidir.
Grup terapilerinin çeşitleri;
 Destekleyici,
 Çözümleyici,
 Psikodramatik-sosyometrik,
 Davranışçı-bilişsel,
 Etkişleşimsel,
 Aile ve eş grupları,
 Eğitsel ve eğitimsel vb.

Gruplar, genellikler 1 yönetici ve bir yardımcı şeklinde gerçekleştirilmektedir.