KARŞIT OLMA – KARŞIT GELME BOZUKLUĞU

Karşıt gelme bozukluğunun, en az 6 aydır devam eden olumsuz, kurallara uymayan ve karşı gelen, düşmanca, bağırıp-çağırma, tepinme, aşırı inatlaşma, sinir krizi geçirme gibi davranışlarla karakterize olduğu bilinmektedir. Bu çocukların ailesinde sık sık ‘hiç söz dinlemiyor, ne söylersek söyleyelim her zaman ilk cevabı ‘hayır’ oluyor’ gibi ifadelerle tanımlanır. Aileye, kardeşlere ve öğretmene karşı olumsuz tutum içerisindedirler. Özellikle evde ve okulda kurallara karşı negativist ve reddedici tavır takınırlar. Sözel saldırganlık vardır. Bu tür durumlarda aileler; aile içinde iletişim konusunda destek almalıdırlar. Aile içerisinde; anne-baba arasında olan olumsuz ilişki, çocuklarda karşıt gelme bozukluğu görülme oranını arttırmaktadır. Anne-babanın psikolojik yardım alması çocuğun iyileşme yönünde en önemli adımlardan biri olarak bilinir. Tedavi süresinde, Psikososyal destek, anne-babalık için ebeveynlik eğitim programı öncelik taşımaktadır.