KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Sağlıklı ruhsal yapıdaki insan yaşadığı toplumla kıyaslanır ve toplumdaki bireylerden beklenen davranışlardan belirgin düzeyde sapması halinde psikopatolojiler ortaya çıkar. Kişilik bozuklukları toplumda beklendik davranışlardan belirgin derecede sapma davranışı ve iç yaşantı olarak görülür. Kişilik bozukluklarının başlangıcı genç yetişkinlik ya da ergenlik döneminde başladığı bilinir. Bu toplumdan sapan davranışlar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya, toplum veya mesleki alanda veya diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar. Patolojik kişilik özellikleri hasta tarafından genellikle normal olarak algılanır ve hasta bundan şikâyetçi değildir. Kişilik Bozuklukları 3 kümede toplanır ve 9 kategoriye ayrılır.

1.küme; Paranoid, Şizoid ve Şizotipal (şizofrenik Bozukluk)

  1. küme; Histriyonik, Borderline, Narsistik ve Antisosyal Bozukluk
  2. küme; Çekingen, Bağımlı ve Obsesif-kompulsifler olarak bilinir

Paranoid Kişilik Bozukluğu: Yaygın şekilde kuşkuculuk, başkalarına güvensizlik olarak bilinir. Kendisinin sömürüldüğü, hakkının yenildiği, başkalarının sadakatsizliği hakkında örneklenebilir. Şizoid kişilik bozukluğu: Duygusal olarak soğukluğu vardır. Arakdaşı, eşi dostu neredeyse hiç yoktur. Hiç birşeyden keyif almaz. Duygularını göstermez ve akın ilişkilerden kaçacak durumda olmalı olarak bilinir. Şizotipal kişilik bozukluğu: Bilişsel açıdan çarpıkları vardır ve algısal sorunları mevcuttur. Davranışları gariptir. Telepati, galipten haber vb. kültürel değerlerle uyumlu olmayan inanışları mevcuttur. Acayip düşünüş, farklı davranma ve kuşkuculuk ön plandadır Antisosyal kişilik bozukluğu: antisosyal genellikle evden çıkmak istememek, yalnız kalma isteğiyle çok karıştırılır. Bu bozukluktaki kişi yasa dışı işler yapma eğilimdedir ve hukukla sık sık başı derde girer.

Narsisistik kişilik bozukluğu: Hayatın her halanında, günlük yaşamın akışı içeriside kendini başkalarından değerli görme eğilimde olma durumu olarak tariflenir. Üstünlük ihtiyacının youn olmasıi beğenilme gereksinimi, empati yapamama ile karakterlidir.

Histriyonik kişilik bozukluğu: çok hızlı değişen duygulanım, ilgi çekme ihtiyacı, gösterşli, yapmacık dvranışlar, duygularını aşırı abartılı gösterme ve fiziki görünümü ilgi çekmeye yönelik aşırı kullanımı olarak gösterilir. Borderline kişilik bozukluğu: Ayrılmaya yönelik aşırı hassaslık olarak bilinir. Benlik yapısı ve kimlik algısı çok zayıftır. Kendine zarar verme davranışıyla karakterizedir. Birinin onu görmemezikten gelmesi, terk edilme konularına aşırı hassasiyeti mevcuttur. Çekingen kişilik bozukluğu: insanlarla ilişkiye girmek istememe, toplumsal durumlarda eleştirileceğine dair aşırı hassasiyet, yetersizlik duygusunun yoğun olduğu bir kişilik bozukluğu olarak bilinir. Bağımlı kişilik bozukluğu: aşırı bir korunma, birine aşırı derecede ait olma ve ondan bakım, ilgi, desteklenme ile karakterizedir. Gündelik kararlar alırken dair kendi kerer veremez ve bu konuda desteğe ihtiyaç duyar.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu: aşırı mükemmeliyetçilik, aşırı kontrol etme ve aşırı düzen içerisine olma isteme gibi tutumları mevcuttur.