PANİK BOZUKLUK

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin tanı kriterlerine göre, Panik Atak aşağıdaki semptomlardan en az dördünün birden bire başladığı ve on dakika içinde en yüksek düzeyine ulaştığı, arı bir yoğun korku ya da rahatsızlık duyma dönemi olması

 • Çarpıntı, kalp atımlarını duyumsama ya da kalp hızından artma olması,
 • Terleme
 • Titreme ya da sarılma
 • Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma hissi
 • Soluğun kesilmesi
 • Göğüs ağrısı ya da göğüste ağrı hissi
 • Bulantı ya da karın ağrısı
 • Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma
 • Kontrolü kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu
 • Ölüm korkusu
 • Üşüme, ürperme ya da ateş basma

Panik bozukluk ölçütü bireyin yineleyen beklenmedik panik atakları yaşamasını gerektirmektedir. Bu ataklardan en az birini, en az bir ay süreyle bireyin başka ataklarının olacağına ilişkin sürekli bir kaygı duyduğu ya da atakların sonucu olarak belirgin bir davranış değişikliği gösterdiği bir dönemi izlemelidir.