SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU

Sosyal fobi olan kişiler kalabalık ortamlardan konuşmaktan, insan içinde rezil duruma düşecek olmaktan veya utanç duyacağından korkma durumu olarak bilinmektedir. Korku sosyal beceri eksikliği veya başkalarının önünde yaşanan bir deneyimle kötüleşebilir. Korkunun bir sonucu olarak, kişi aşırı sıkıntı içinde bazı sosyal durumlara katlanır veya hepsinden kaçınabilir Sosyal fobisi olanların çoğu korkusunun yersiz olduğunu bile bile bunun üstesinden gelemez. Sosyal durumlar ve diğerlerinin negatif fikirleri hakkında yanlış inançlara sahiptirler. Tedavi edilmeyen sosyal fobi kişinin okul, iş, sosyal aktiviteler ve ilişkiler de dahil olmak üzere günlük rutinini bozabilir. Topluluk önünde konuşmak gibi belirli durumlardan korkarlar.