Yetişkin Testleri

Danışan veya hasta tedavisinde oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Tedavi sürecinde katkı
sağladığı gibi dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili bilgi vermektedir. Danışan/ hasta başvurma
nedenine yönelik psikometrik(psikolojik testler) uygulanmaktadır. Kişinin yaşadığı ruhsal süreci
çözümleme de kullanılan testler, ölçekler, bataryalar aşağıda ki olduğu gibidir;
 MMPI (Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri)
 Rorschach Projektif Testleri
 SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi
 Standardize Mini Mental Testleri (Okur yazar olan/ okur yazar olmayan)
 Dikkat Testleri
 Benlik Saygısı Ölçeği
 Aile Envanteri
 Beier Cümle Tamamlama Testi
 Kısa Semptom Envanteri
 OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) Ölçeği
 Beck Depresyon Ölçeği
 Beck kaygı Ölçeği
 Kişilik Testleri