Yetişkinde Depresyon

Depresyon; kişinin duygu durumunu olumuz etkileyen ve gündelik yaşantısında zorluk çekmesiyle başlayan ruhsal bir süreçtir. Belli dönemlerde olumsuz(üzgün, çökkün, mutsuz) duygularımız hâkim
olabilir ancak bu normal süreç dediğimiz bir zaman dilimi olabilir. En yaygın olarak bilinen ve en yaygın tanı alınan bir ruhsal rahatsızlıktır.
Depresyon Belirtileri:
1- Kişi kendini çaresiz, umutsuz, çökkün, mutsuz, kaygılı vb gibi duygu durumlarını yaşarlar.
2- Gündelik aktivitelerini yeteri kadar yerine getiremeyebilirler.
3- Fiziksel görünümünde bazı değişiklikler ortaya çıkar. Örneğin, kilo alma, kilo verme, öz bakım becerisini yitirmek gibi..
4- Olaylara ve durumlara karşı tolerans düzeyinde zayıflama ortaya çıkar. Öfkelilik ve sinirlilik hali gibi..
5- Uyku düzeninde bazı bozulmalar ortaya çıkabilir.
6- Bağımlılık durumu ortaya çıkabilir veya artabilir.
7- Dikkat ve konsantrasyon problemleri ortaya çıkabilir.
8- Somatizasyon belirtileri(organik olmayan ;baş ağrısı, göğüs ağrısı, mide ağrıları vb) ortaya çıkabilir.
Yukarıda ki bu belirtiler en az 15 gün bütün gün boyunca yaşanıldığında depresyon tanısı alınıla bilinir.
Depresyonun Oluş Nedenleri;
1.Kalıtım
2.Biyokimyasal ve nöroanatomik değişiklikler
3.Ruhsal toplumsal etkenler
Depresyona Ekollere göre bakış açısı;
A.Freud:İçe yöneltilmiş öfke sonucu gelişir.Katı superego vardır.Sevgi nesnesine ambivalan duygular
beslenir.Nefret bilinçdışıdır.Öfke dışarı yönelemez içe yönelir.
B.Ego psikolojisi:Benlik içindeki gereksinimlerle(özsevisel erekler) bunların gerçekleştirilememesi bir çatışma yaratır.
C.Nesne ilişkileri kuramı:İçteki kötü nesneye ait saldırgan dürtüler iyi nesneye hücum eder ve bu durum suçluluk hissi uyandırır.Suçluluk sonucu depresyon gelişir.
D.Seligman’ın öğrenilmiş çaresizlik modeli:Çocukluktan beri acılı uyaranlarla karşılaşınca bunlardan kaçmayı kurtulmayı bilememe, kaçamama sonucu çaresizlik gelişir.Olumsuz yaşam olayı ile tekrar
karşılaşma bu çaresizliği tetikler ve depresyon gelişir.
Çocuk ve ergen depresyonu sebepleri;
1.Ebeveyn ölümü ya da çocugun ebeveynlerden ayrı kalması
2.Bosanma,aile içi şiddet,fiziksel ya da cinsel istismar
3.Aile içinde sevgi ve ilgi yokluğu
4.Çocukta kronik hastalık
5.Ev veya okul değiştirme

6.Aileye yeni bebeğin gelmesi.
Çocukta depresyon belirtileri erişkinden farklı olabilir; öfke yaramazlık, yerinde duramama aşırı hareketlilik gibi…
Bebekte depresyon belirtileri; ağlama, kendi kendine sallanma, vurma, çevreye ilgisizlik, uyku ve yeme bozuklukları, iştahsızlık, içe kapanma…
Okul öncesi çocuklarda depresyon belirtileri; Aşırı hareketlilik ve hırçınlık ya da içe kapanma aşırı sessizlik, kompulsif mastürbasyon, parmak emme, altını ıslatma, kendine ve çevreye zarar verme, duygusal dalgalanmalar, uyku ve yeme bozukluğu…
Okul çağı çocuklarında belirtiler; fiziksel şikâyetler, okula gitmeme, okul başarısında düşme, öfke, oyuna ilgi kaybı, evden kaçma girişimleri, alkol madde kullanımı, başarısızlık ve reddedilmeye aşırı duyarlılık…
Ergenlerde belirtiler; huzursuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık, okul başarısında düşme, enerji ve ilgi azlığı, dikkat toplayamama, suçluluk ve intihar düşünceleri…
İntihar riskini yükselten durumlar:
1.Bitmiş yakın ilişki ya da sevgi nesnesinin kaybı
2.ailede intihar hikâyesi
3.depresyon
4.geçmişte yapılmış intihar girişimi
5.alkol madde kullanımı
6.fiziksel ağır hastalıklar.
Yetişkin depresyon belirtileri; anhedoni, fiziksel ve mental enerji azlığı, isteksizlik vs.
Depresyonun gidişi; Depresif epizodu takiben REMİSYON; belirtiler en az 2 hafta tama yakın düzelir.
NÜKS; iyileşme dönemindeki ilk 2 ayda belirtilerin geri gelmesi. İYİLEŞME; nüks olmaksızın 2 aylık sürenin aşılması. YİNELEME; iyileşmiş hastada yeni epizodun olması. KRONİKLEŞME;2 yılı aşan süre belirtilerin devam etmesi…
Distimik bozukluk:en az 2 yıl sürer. Daha hafif şiddette depresyon belirtileri vardır. Bu kişilerde majör depresyon araya girerse çifte depresyon denir.