KİŞİLERİN İÇEDÖNÜK VE DIŞADÖNÜK OLMA NEDENLERİ NEDİR?

Carl Jung 1920’li yıllarda ‘Psikolojik Tipler’ adlı kitabında kişilik özelliklerini ele almıştır. Bunlar Extraversion(Dışadönük), İntroversion(İçedönük) kişilik özellikleri olarak belirlenmiştir.  Kişilerde ki, kişilik özelliğinin ya içedönük kişilik özelliği yada dışadönük kişilik özelliği olarak düşünülmüştür. Dışadönük kişilik özelliği, dış dünyaya açık, bilgi ve iletişime açık olan kimseler olduğudur. İçedönük kişilik özelliği, uyaranlara ve dış dünyaya daha az tepki veren veya vermeyen kişiler olarak tanımlanır. Bu durumların her ikisi de mevcutken bir kişilik özelliği daha ağır basmaktadır. 

Jung’a göre kişiliği dört ana işlevi bulunmaktadır;

Duyuş

Hissetme

Düşünme 

Sezgi 

bu durumlar ile şekillendiğini söylemektedir. 

Dışadönük düşünen tip, nesnel düşünce egemen olup, enerjisini öğrenmeye ve nesnel dğnya hakkında bilgi toplamaya yönelik davranışlar sergilerler. Mühendis veya doktor tipidir. Yasa ve ahlak gibi konularda çok sertleşebilir.

 Dışadönük duyumsal tip, dış dünyayı olduğu gerçekliğiyle algılamaya çalışırlar. Zevk ve heyecan verici şeyleri severler ama duyguları yüzeyseldir. Dış dünyadan gelen uyarımlara dönük yaşarlar. Buna bağlı olarak ilaç bağımlılığı ve cinsel sapmalar sıkça görülür.

Dışadönük sezgisel tip, nesnel gerçeklikle başa çıkmak için sezgilerine başvuran kişilerdir. Baskın işlev rasyonel olmadığından akıl yürütmede eksiktirler. Tutarsız ve uzun süreli konsatreli işlerde bulunamazlar. 

Dışadönük hisseden tip, dış değerlere uyan yargılara önem verirler. Popüler strandart ne ise onu kabul ederler. 

İçedönük düşünen tip, düşünce üzerinde durmaya önem verirler. Nesnel dünyaya fazla önem göstermezler. Somuta yönelebilme gücüne sahip olmasına karşın, fikirleri içsel olarak izler.

İçedönük duyumsal tip, Nesnel uyarıcının harekete geçirdiği öznel duyumlara önem verirler. Dış dünyayı basmakalıp bulurlar. Kendi iç dünyasını dış dünyadan daha ilgi çekici bulur. 

İçedönük sezgisel tip, imgelerin ve düşüncelerin peşinde koşan bu kişiler çevrelerinde ki insanlar tarafından anlaşılması güç biri olarak tanımlanırlar. Kendilerine göre anlaşılmamış birer dahidirler. 

İçedönük hisseden tip, komformist değildir, sıklıkla popüler düşüncenin aksini savunurlar. Derin duygusal deneyim yaşarlar ancak bunu diğer insanlarla paylaşmayı tercih etmezler. 

Genel içinde yayınlandı