Zeka Nedir? Zeka Katsayısı Düşük Olan Bireyler Kaygı Duymazlar Mı?

eskisehir psikolog makale zeka nedir blog - Zeka Nedir? Zeka Katsayısı Düşük Olan Bireyler Kaygı Duymazlar Mı?
Zeka için akademik makaleler öğrenme, algılama, problem çözme, iletişim kurma,yaratıcılık,sezgi gibi zihinsel süreçlerin gelişme düzeyleri diye özetlerler. Zeka öğrenmeyle ilintili olduğu için eğitimciler zekayı öğrenmenin bir göstergesi olarak değerlendirirler. Fakat zeka sadece öğrenme yeteneğini belirlemez aynı zamanda çevreyle uyum sağlama ve problem çözme yeteneğinin de bir göstergesidir. Bireyin gerçekçi düşünebilme, amaçlı davranma, sorunlarla baş edebilme yetisini belirleyen en önemli şeydir. Doğumdan itibaren bebeğin gelişimini gözlemleyen aileler ilk günlerden itibaren zekadaki geriliği fark edebilirler. Önce motor becerileri (başını tutma ve yürüme başlangıcının yaşıtlarının altında olması, tuvalet eğitiminde gecikme ) geriden gelen bebek, dil gelişimindeki gerilikle de fark edilebilir. Ardından eğitim sürecine girildiğinde öğrenmenin yavaşlığı, okuma yazmayı geç sökme, yaşıtlarıyla oynamayı istememe, yaşına göre daha küçük yaş oyunlarına yönelme gibi belirtilerle de durum daha anlaşılır hale gelir. Okul yaşına kadar tanı konmadıysa aile öğretmenin teşvikiyle de bir sağlık kurumuna yönlendirilir. İlgili  Psikolojik değerlendirmeler yapılır: Zeka testlerinde öncelikli olarak aile talebinde veya herhangi bir psikolojk sorun olmaksızın ölçüm yapılmamasına özen gösterilmelidir. Zeka testlerinde öncelikle çocuğun etiketlenme davranışından uzak durulmalı ve bundan etkilenmemesi için çocuğa yapılan uygulamalar aksettirilmemelidir. Bu alanda kullanılan çeşitli ölçekler ve testler bulunmaktadır. Bunlar yaşlara ve çocukların testi almasına göre değişkenlik göstermektedir. Öncelikle en güncel ve güvenilir olan WISC-4 testidir. Bu test 6-16 yaş arasında uygulanmaktadır. Sözel kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği, İşlemleme hızı düzeyi ölçülmektedir. Çocuğun potansiyelini tanımak, Üstün zeka durumunu anlamak, Öğrenme güçlüğü, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Ders başarısızlığı, Algılama ve anlama güçlüğü ,Okula uyum sorunları, İçe kapanıklık, Sosyal kaygılar, Okul fobisi, Özgüven eksikliği, İletişim problemleri, Sınav kaygısı, Alt ıslatma, İnatçılık, saldırganlık, karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden-okuldan kaçma gibi bir çok psikolojik sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde Wisc-4 Zeka Testi’nden yararlanılmaktadır. Bununla birlikte eğitimsiz yetişkinler, bebekler için, çocuklar için çeşitli testler de bulunmaktadır. Zeka temel olarak kalıtımsal olarak anne babadan geçen bir özelliktir fakat ne yazık ki bazen gebeliklerde anne karnında karşılaşılan zorluklar, güç doğum ve doğumsal travmalar, doğum sonrası özellikle ilk bir yıl içinde geçirilen ateşli hastalıklar, doğuştan gelen anomaliler vb. nedenler zekada geriliğe yol açabilir. Çocuğun zekası düşükse bu aileye zekanın derecesine göre anlatılır. Zeka Gerilikleri temel olarak üçe ayrılır. Hafif zeka geriliklerindeki bireyler öğretilebilir ve eğitilebilir olup, eğitimleri sürecinde sık sık sınıfta kalırlar. Bu çocuklar sınavların çok yoğun olduğu yıllarda aileleri ve öğretmenleri tarafından zorlanarak iyi yerlerde okumaları için baskı görürler. Çocuklara söylenen ” hadisene, sen geri zekalı mısın aptal mısın” vb. gibi aşağılayıcı sözler kendini zaten yetersiz ve küçük gören çocukların benlik saygısında azalma, kaygı ve hatta depresyon gibi bulgulara yol açabilir. Yaşıtlarından farklı olan çocuk bir yandan ders başarısını artırmak için çabalarken; bir yandan da becerebildiği konularda kendini gösterebilmek için el becerilerini geliştirme, sosyal alanlarda çevreye yardımcı olma, kendinden beklenmeyen başarılar elde etmek için mücadele etme vb. davranışlara girebilir. Forest Gump ve Benim Adım Sam filmlerinde bu örneklerle görülebilir. Çocuğun zeka katsayındaki düşüklük arttıkça çocuğun durumuyla ilgili farkındalık azalır ki bu da Orta ve İleri düzeyde Zeka geriliklerinde gördüğümüz bir durumdur. Ne yazık ki bu çocuklarımızın öğretilebilirliği ve eğitilebilirliği zeka katsayısı düştükçe zorlaşmaktadır. Zaman zaman toplumu bilgilendirmek için açıklamalar yapan bilim insanları söyledikleri, yazdıkları konuların yüküne dikkat etmelidir. Bizler bu çocuklarımızı (büyüseler de çocukturlar) ve ailelerini yönlendirirken bilimsel çerçeveden çıkmadan populist yaklaşımlardan kaçınarak hareket etmeliyiz. Biz sorumlu kişilerin toplumda yanlış bilgi ile bu çocuklarımızın kaygı duymadıkları anlamadıkları vb. sorumsuz söylemlere karşı duyarlı olmasına dikkat çekmek istiyoruz.  Zeka seviyeleri ne olursa olsun toplumda her birey bizim için candır, insandır. Bizler de toplumu doğru bilgilendirmekle mükellefiz. Özetle, etiketleme yapmadan çocuklarımıza öz şefkati vererek yaklaşmayı hedeflemeliyiz..