RUH SAĞLIĞINI BOZAN FİZİKSEL HASTALIKLAR

eskisehir agpsikoloji makale ruh sagligini bozan hastaliklar - RUH SAĞLIĞINI BOZAN FİZİKSEL HASTALIKLAR Bir çok fiziksel hastalık ruh sağlığını olumsuz etkiler. Bunlardan başlıcaları : Kanser, diabetes mellitus (şeker hastalığı), böbrek hastalıkları, kadınlarda menapozal dönemler, kırıklar, kemik erimeleri (osteoporoz), romatizmal hastalıklar, nörolojik hastalıklar (Epilepsi, MS, Felç, Migren, Beyin Tümörleri) ve AIDS’tir. SAĞLIKLI BİR KİŞİNİN FİZİKSEL HASTALIĞA YAKALANMASI Sağlıklı bir kişi baş etme mekanizmalarının ani bozulmasıyla birlikte ruhsal olarak kendini yetersiz ve çaresiz hisseder. Huzursuzluk, çaresizlik, endişe, ümitsizlik duyguları içine girer. Bu durum kişinin dış dünya ile denge ve uyumunu bozar ve kriz ortaya çıkar. Huzursuzluk, çaresizlik, endişe, ümitsizlik duyguları içine girer. Bu durum kişinin dış dünya ile denge ve uyumunu bozar ve kriz ortaya çıkar KRİZLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Hasta ve doktor arasında güven ve kişiyi anlama prensibi üzerinde sağlam bir ilişki kurulması şarttır. Hastalık hakkında hastanın ayrıntılı bilgilendirilmesi konusu önemlidir.  Hastaya gerçekler söylenmeli mi, söylenmemeli mi tartışmalı bir durumdur. Bazı hasta gerçeklerle yıkıma uğrayıp hastalığı daha da kötüye giderken; bazısı da gerçeği öğrenip önlem almak ister. Hastanın yapısını ailesiyle birlikte değerlendirip, uygun bir dille konuşmak gerekir. Gerektiğinde aile ve sosyal destek ünitelerinin devreye sokulması gerekebilir. FİZİKSEL HASTALIKLARDA İNTİHAR İntihar eden vakaların %19’ u önemli bir fiziksel hastalığa sahiptir. Bu kişilerin %50’ si fiziksel hastalıkları nedeniyle bir hafta öncesinde bir doktora başvurmuştur. İntihar eden hastalar arasında AİDS hastaları, Kanser, Nörolojik Hastalar, Endokrin hastaları en sık görülen gruplardır AİDS Bulaşıcı bir hastalık olduğu için toplum tarafından dışlanmışlardır. Aynı zamanda damgalanan bir gruptur. Çoğunluğunda boşanmış söz konusudur. AİDS’li hastalarda depresyon sıklıkla mevcuttur.Beyin tutulumu olan hastalarda demans, öfke kontrol sorunları tespit edilmiştir. BÖBREK HASTALARI Böbrek yetmezliği kişiyi haftada üç kez makineye bağlayan, ciddi ve ağır bir hastalık  grubudur. Hastalar ömürlerini enfeksiyon kapmadan böbrek bekleyerek geçirirler. Böbrek temin edebilenler de bu böbreğin reddi tehlikesine karşı beklemek zorundadırlar. Böbrek reddi gerçekleşenler de ciddi umutsuzlukla karşı karşıyadırlar. Doğal olarak bu kadar olumsuzluk duygusu hastada depresyonu da beraberinde getirecektir. NÖROLOJİK HASTALIKLAR Epilepsi, migren, multiple skleroz (MS), ALS,  omurilik zedelenmelerine bağlı felçler, hareket bozuklukları (Koreler), beyin felçleri: Beynin tutulan bölgesine bağlı lezyonlar (frontal lob sendromu) başlıcalarıdır. Beyni etkileyen her hastalığın ruhsal yapıyı bozabileceği de  mutlaktır. O nedenle bu hastalarla çalışan uzmanlar dikketli olmak zorundadır. Başlıcaları kişilik değişiklikleri, öfke kontrol sorunları, depresyon ve psikozlardır. ENDOKRİN HASTALIKLAR Obesite,  Cushing hastalığında kortizon hormonunun oluşturduğu psikozlar, tiroid, paratiroid hastalıklarının yarattığı hormonal değişiklikler ruhsal durumu bozan başlıca endokrin hastalıklardır. Obesite hastalarına son dönemde uygulanan mide küçültme ameliyatlarının mutlaka psikiyatri konsültasyonu ile yapılması gerekir. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Kronik ishalle giden barsak hastalıkları: Crohn Hastalığı, ülseratif kolit, özellikle alkole bağlı siroz hastalıkları, mide ülserleri ruhsal durumda olumsuz etkiler yapan hastalıklardır. KALP HASTALIKLARI Hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezlikleri, kalp krizleri, kalp ameliyatları kronik hastalıklar olup ruhsal durumda bozulma yaparlar. ORTOPEDİK HASARLAR Kırıklar: uzun süre yatağa bağlı kalma, kemik erimeleri: Yaşlılık: yaygın vücut ağrıları ve kırıkla sonuçlanacaktır. Yatağa bağlanma ruhsal durumda bozulmaya neden olacaktır. Depresyon, uyku bozuklukları, kaygı bozuklukları ve öfke nöbetleri sıklıkla görülmektedir. Kol ve bacak ampütasyonları ciddi kayıp duyguları oluşturur. Kesilen organda ağrı, rüyada o bölgeyi kullanma gibi bulgular; depresyon ve intihar düşüncelerini artırır KADINLARIN HORMONAL DEĞİŞİKLİKLERİ Adet dönemleri, gebelik, doğum gibi dönemler hormonal nedenler başta olmak üzere kadında oluşan sosyal değişiklikler ruhsal durumda bozulmalara yol açar. Ayrıca sıkça kullanılan doğum kontrol ilaçları da anksiyete ve depresyonu tetiklemektedir. Menapoz hormonal değişiklikler nedeniyle ateş basmaları, uykusuzluklar, kilo almalar, yaşlanma psikolojisi, diğer hastalıkların da ortaya çıktığı bir dönem olması nedeniyle kadın için ruhsal durumu etkileyen önemli bir dönemdir. DİĞER FİZİKSEL HASTALIKLAR Kollagen sistem hastalıkları: Kortizon tedavisi yapılan hastalıklar ruhsal durumu mutlaka bozacaktır Cilt hastalıkları: Dış görünümün bozulması dışında, kullanılan ilaçlar da, Engellilik durumları: Körlük, bedensel engellilik, zihinsel engellilik Romatizmal Hastalıklar: Kronik ağrılar, artrozlar, sürekli ilaç kullanma zorunluluğu psikiyatrik bozuklukları tetikleyen diğer fiziksel hastalıklardır. FİZİKSEL HASTALIKLARDA PSİKİYATRİNİN DEVREYE GİRMESİ Hastalarda yaşamsal fonksiyonları tehdit eden psikiyatrik bulgular ortaya çıkmışsa: Uykusuzluk, içe kapanma, fiziksel hastalığın tedavisinin reddi, çevreyle uyumu bozan farklı davranış kalıpları geliştirme (garip konuşma, bağırmalar, hastane tedavisinde çevreyi rahatsız edici davranışlar) mutlaka tedavi edilmelidir. PSİKİYATRİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Temel hastalığı anlamak ve kişinin kaygılarını paylaşmak yapılması gereken en önemli şeydir. Ortaya çıkan psikiyatrik duruma müdahale etmek: gerektiğinde ilaç, tecrit vb. yatırarak tedavi hastalığın kliniğine göre hareket etmek gerekir. Uzun vadede güven duygusu oluşturarak psikoterapötik yaklaşımlarda bulunmak fiziksel hastalığın bulgularının azalmasını da sağlar.