Teknoloji Bağımlılığında Sınırsız Kullanılan İnternet Alışkanlığımız

Son zamanlarda oldukça sık karşılan ve yaşanılan yüzyılın bize sunduğu hizmetlerinin sınırları olmamasından ortaya çıkan durumdur belki de ‘Teknoloji Bağımlılığı’.. Öncelikle bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme durumu olarak tanımlanmaktadır. Bağımlılık kelimesi birçok alan da karşılaşılsa da bunun etkisi çocuklar üzerinde oldukça fazladır. Teknoloji Bağımlılığı, davranış değişikliğine bağlı olan bağımlılıklar olarak ele alınmaktadır. Özellikle dikkat çekilen bağımlılık türü olan ‘İnternet Bağımlılığı’dır. Kullanılan internet, kişide arkadaş çevrelerini, sosyal yaşantılarını ve bir takım psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İnternet kullanımı gün içerisine yaydığımızda uzun saatleri bulmaktadır. Bundan dolayı, özellikle internet bağımlısı olan çocuklarda dışarı da arkadaşları ile oynamayı, okula gitmeyi ve arkadaşlık kurmayı reddederler. Bağımlılığın ileri safhalarında çocuklar, kullanım sağlamadıklarında; yorgun, depresif ve tedirgin oldukları gözlemlenmiştir. Bu durumların tümünü ele aldığımızda etki alanlarını şu şekilde inceleyebiliriz;
Psikososyal gelişim üzerine olan etkileri:
Erikson’un psikososyal gelişimine göre12-18 yaşları arası çocuğun kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası yaşadığı kritik bir dönemdir. Bu dönemde çocuk kendi kimliğini sorgulamaya başlar. Çok önemli değişimler yaşadığı bu dönemde çocuk ailesinden çok akran gruplarından etkilenmektedir. Bu nedenle bu dönemde çocuklar akran gruplarından kaynaklanan antisosyal davranışlar gösterebilirler. Bu dönemde ergen, kendine onun kişiliğini etkileyecek çok önemli sorular sormaktadır. Sağlıklı bir şekilde kimliğin kazanılması için ergenin çevresinde model alabileceği yetişkinlerin bulunması önem taşımaktadır. Anne ve babalar çocuklarına dostluk, sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurmalıdırlar. Eğer çocuk bu dönemde kimlik kazanma sorununu çözerse, kendine güvenen kendinden emin bir kişi olarak yaşamını sürdürebilir ve başarılı olur. Aksi takdirde ergen henüz kişilik gelişimini tamamlayamamış çocuk gibi davranan yetişkinlerden biri olarak karşımıza çıkacaktır(Senemoğlu,1998). Özellikle bu dönemlerde dikkat edilmesi gerekmekte ve destekleyici yaklaşılması gerekmektedir.
Fiziksel etkileri:
Uzun süre bilgisayar ve televizyon karşısında vakit geçirmek, kişide hareketsiz olması sebebiyle, beden gelişiminin sağlıksız ve yetersiz bir şekilde olması görülür. Bunun yanı sıra huzursuzluk ve sinirlilik halide gözlemlenmektedir. Göz hastalıkları, beslenme hazım sorunları, mide ağrıları, kalp atışlarında hızlanma gibi durumlarda bulunur. 
Psikolojik etkileri:
Çocuklarda sıkça gözlenen durum, internet kullanmak veya kullanamama etkisine bağlı olarak stres ve endişeye yol açmaktadır. Belli bir süre sonra çocukların sürekli kullanım sağlaması sonucunda ise; içe kapanıklık yaşarlar. Uyku rahatsızlıkları ve kabuslar bu duruma eşlik eder. Sürekli şiddet içeren oyunlarda ise; saldırganlık davranışları görülür.  

İnternet bağımlılığı ve belirtileri
İnternet, bir bilgi ve iletişim kaynağı olmanın ötesinde, günümüzde çocuk, genç ve yetişkinler için bağımlılığa dönüşmüş, gerçek dünyada karşılığını bulamadığı tutkuları ve tutsaklığı sanal dünyada yaşamaktadır.
-Online (internete bağlı) değilken, internette yapılan aktivitelerin hayalinin kurulması,
-İnternet kullanımının artan oranlarda devam etmesi,
-İnternette planlanandan daha fazla zaman geçirilmesi,
-İşteki ya da okuldaki başarıda düşme görülmesi,
-Sosyal ilişkilerde kopma yaşanması,
-İnternet kullanımı hakkında aile ya da arkadaşlara yalan söylenmesi,
-İnternetin günlük hayattaki problemlerden kaçmak için bir araç olarak kullanılması.
İnternet kullanımını sağlıklı bir şekilde nasıl kullanmalıyız?
-Çocukların internette harcadığı zaman kısıtlanmalı,
-İnternet bağlantısı çocuğun odasında değil, ortak bir kullanım alanın da olmalı,
-İnternette girilen sitelerin güvenli olup olmadığı ebeveynler tarafından kontrol edilmeli,
-Özellikle 10 yaş altında bulunan çocuklar için internet kullanımı ebeveyn kontrolünde olmalı, 
-Çocukların internet üzerinde paylaşımların da kişisel bilgilerinin verilememesi gerektiği öğretilmeli, 
-İnternet aracılığıyla öğrenilen bilginin doğru olmadığı söylenilmelidir.